+387 61 140 222 info@drbalic.ba

Dragi naši pacijenti,
ponosno vas obavještavamo da je naš Centar izabran za ponuđača usluga vantjelesne oplodnje za osiguranike Tuzlanskog kantona i Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu.
Dajemo prve upute kako bismo vam pomogli da ostvarite svoje pravo. Pratite nas jer ćemo vas redovno izvještavati o svemu.
S obzirom da je fond ograničen preporučujemo da što prije skupite dokumentaciju i predate na Konzilij koji odluku MORA donijeti u zakonom predviđenom roku.
Mišljenje o liječenju potrebno za Konzilijum možete dobiti i kod nas.

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona
Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona

PREPORUKE ZA NEPLODNE PAROVE za OSTVARIVANJA PRAVA NA LIJEČENJE
OBIM PRAVA

Pravo na BMPO, u pravilu, ima žena do navršene 42. godine života, koja je u braku odnosno vanbračnoj zajednici i to u slijedećem obimu:

– INSEMINACIJA (tri pokušaja;  Prvi pokušaj se finansira 100%  a drugi i treći 50%)

– VANTJELESNA OPLODNJA (pet pokušaja; prvi pokušaj se finansira 100% a ostali 50% cijene utvrđene u Tarifi zdravstvenih usluga

– POHRANJIVANJE (zamrzavanje) spolnih ćelija, tkiva ili embriona (za prvu godinu finansira se u iznosu od 100% a za svaku slijedeću od 30% cijene utvrđene u Tarifi zdravstvenih usluga)

RJEŠAVANJE PO ZAHTJEVU OSIGURANIH LICA

O zahtjevu bračnog/vanbračnog para za obavljanje usluga BMPO odlučuje Komisija koja treba da utvrdi da li su ispunjeni uslovi utvrđenih Zakonom, Smjernicama i Pravilnikom te donosi Ocjenu i mišljenje o opravdanosti podnesenog zahtjeva.
Na osnovu Ocjene i mišljenja izdaje se saglasnost ukoliko se zahtjev odobrava, odnosno donosi se rješenje ukoliko se odbija zahtjev.
Saglasnost važi od 12 mjeseci od dana izdavanja.

Ukoliko parovi nisu ostvarili svoje pravo na BMPO iz opravdanih razloga mogu podnijeti novi zahtjev uz obrazloženje razloga sa odgovarajućom dokumentacijom kojom dokazuju ispunjenost uslova u skladu sa odredbama Pravilnika.

Na osnovu izdate saglasnosti, bračni/vanbračni parovi ostvaruju pravo na postupak BMPO u jednoj od zdravstvenih ustanovi sa kojom je Zavod zaključio ugovor za pružanje usluga BMPO a prema svom slobodnom izboru.

PRAVO NA BMPO

Pravo na BMPO iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja imaju punoljetni i poslovno sposobni žena i muskarac koji su u braku, odnosno vanbračnoj zajednici uz ispunjavanje sljedećih uslova:
–  da nemaju djece dokumentovana ovjerenom izjavom;
–  da su obavili psihološko ili psihoterapijsko savjetovanje (potvrda psihologa  ili doktora medicine specijaliste psihijatrije o provedenom savjetovanju);
–  nalaz stručnog konzilija Klinike za ginekologiju i akušerstvo JZU UKC Tuzla, kojim se potvrđuje – da su provedeni postupci utvrđivanja uzroka neplodnosti u skladu sa Smjernicama za liječenje neplodnosti donesenim na osnovu člana 23. stav (3) Zakona o liječenju neplodnosti;
–  da postoje indikacije za BMPO u skladu sa Smjernicama;
–  da su iscrpljene sve druge mogućnosti liječenja neplodnosti;
–  da je provedeno liječenje parova u skladu sa Smjernicama;
–  da su partneri informirani o BMPO u skladu sa članom 32. Zakona;
–  da je obavljeno  serološko testiranje oba partnera:
anti-HIV-1 i anti-HIV-2, HbsAg i anti-HCB, anti-HCV i WDRL (specifični ili nespecifični test na sifilis);
– da je žena u dobi do navršene 42. godine života (kopija lične karte);
– izvod iz matične knjige vjenčanih izdata od nadležne općine ili ovjerenu izjavu od notara iz koje proizilazi da vanbračna zajednica traje najmanje tri godine ili kraće ukoliko je rođeno zajedničko dijete.

Izuzetak, na prijedlog stručnog konzilija u kojoj se liječe bračni/vanbračni drugovi, a iz opravdanih razloga, može se izdati saglasnost na BMPO i ženi nakon navršene 42. godine života, a u skladu sa Smjernicama.

U cijenu BMPO se ne kalkuliraju troškovi usluge dijagnostike, laboratorije, savjetovanja i druge, koje prethode neposrednim postupcima BMPO, kao i lijekova koji se koriste u tokom postupka BMPO a koje pružaju zdravstvene ustanove u okviru ugovorenog programa zdravstvene zaštite sa Zavodom.

Poziv

Lokacija

c

Usluge

Novosti

Facebook