Dragi naši pacijenti,

Prošlo je skoro dva mjeseca, tačnije od sredine marta kada smo prekinuli sa postupcima liječenja neplodnosti i postupcima vantjelesne oplodnje zbog pandemije korona virusa. Zahvaljujući tome što se život polako normalizira, dobili smo preporuke od naših strukovnih organizacija da se postupci liječenja neplodnosti mogu nastaviti te smo i mi odlučili da u našoj ustanovi nastavimo sa postupcima liječenja neplodnosti kao što su: stimulacija ovulacije, inseminacija i postupci vantjelesne oplodnje.

Prilagođavamo se novim okolnostima

Moramo se prilagoditi novim okolnostima u kojima nastavljamo svakodnevni  život. Postojat će određeni protokoli prilikom pripreme pacijenata ili parova prilikom dolaska u naš Centar koje se sastoje od određenih upitnika, kontrola i testiranja na COVID-19 s ciljem da pacijentima omogućimo bezbjedne procedure prilikom postupaka vantjelesne oplodnje.

Obzirom da se radi o postupku koji je vezan za određene intervencije kao što su punkcija folikula ili davanje sjemena, moramo biti sigurni da ninakakav nećemo ugroziti život pacijenta ili dovesti do mogućnosti širenja infekcije kako sa osoblja na pacijente, tako i sa pacijenata na osoblje.

 Moramo biti sigurni za embrione i za njihovu budućnost

Pored bezbjednosti postupka za same učesnike u postupku, moramo biti sigurni za embrione i njihovu budućnost. Tako da na taj način ćemo osigurati maksimalnu sigurnost i budućih postupaka nastalih iz procesa vantjelesne oplodnje.


 Vaši doktori,

Devleta i Adem Balić sa svojim timom

Poziv

Lokacija

c

Usluge

Novosti

Facebook