+387 61 140 222 info@drbalic.ba

Kontracepcijske pilule sadrže dva hormona (estrogen i gestagen) čije su koncetracije u takvom omjeru koji dovodi do kočenja ovulacije a time i nemogućnosti zanošenja.

Drugim riječima, jajnici su za rijeme njihove upotrebe u nekoj vrsti mirovanja sličnoj onoj u vrijeme dojenja.

Pretpostavlja se da kontracepcijske pilule koristi više od 100 miliona žena širom svijeta. Pilula je naročito popularna u SAD gdje ovaj vid zaštite koristi preko 90% seksualno aktivnih žena do 30 godina starosti.

Sigurnost

Testovi pokazuju da se njihova pouzdanost u pogledu zaštite od trudnoće kreće od 0,5 do 1% tj. da u skupini od 100 žena koje su pravilno uzimale pilule u jednoj godini dana u drugom stanju ostane samo jedna žena!

Početak

Da biste koristili hormonsku kontracepciju potrebno je da se javite na ginekološki pregled da bi se ustanovilo da li Vi spadate u grupu žena koje ih mogu koristiti. Naime, ovaj vid zaštite se ne preporučuje svim ženama, a nekima je čak i zabranjen jer može dovesti do ozbiljnih poremećaja.

Prije svega hormonska kontracepcija je za mlađe žene koje žele kontracepciju za duži period. Pilule ne mogu koristiti žene koje imaju: više od 40 godina, dijabetes, epilepsiju, visok krvni pritisak, oštećenje bubrega ili jetre, tuberkolozu, proširene vene, oboljenje dojki kao i dojilje.

Gojaznim ženama i pušačima se ne preporučuje ovaj vid kontracepcije.

Povoljan učinak

S druge strane, kontracepcijske pilule imaju povoljan učinak kod obilnih, bolnih i neredovnih menstruacija, hroničnih upala jajnika i endometrioze. Osim toga dokazano je da su karcinom jajnika i materice i reumatoidni artritis izuzetno rijetki kod žena koje su koristile hormonsku kontracepciju

Smetnje

U početku korištenja pilula neke žene mogu imati različite smetnje koje se obično smiruju nakon par mjeseci. Smetnje su različite: muka, gađenje, nagon na povraćanje, bolnost grudi, slabost, malaksalost, pospanost, nervoza, depresija, nesanica, glavobolja i sl. Te smetnje daleko su slabije izražene ako se pilule uzimaju uveče.

Kako se koriste pilule?

Tablete za kontracepciju se koriste tako što se prva tableta iz pakovanja uzme petog dana menstrualnog ciklusa. Uobičajeno je da se sa uzimanjem počinje baš 5.-og dana ciklusa jer će se u tom slučaju menstruacija pojaviti tačno nakon 28 dana što najvećem broju žena i odgovara – to im imitira normalan menstrualniciklus.

Tablete se moraju uzimati svaki dan u isto doba sve dok se ne potroše. Nakon toga slijedi pauza od sedam dana. Menstruacija se obično javlja drugog dana pauze. Sa novim pakovanjem se počinje tek po isteku sedmodnevne pauze bez obzira na dužinu menstruacije. I u vrijeme pauze kontraceptivni učinak pilula je isti, te nije potrebno izbjegavati seksualne odnose osim u vrijeme krvarenja.

Šta ako ste zaboravili uzeti pilulu?

Može Vam se desiti da zaboravite uzeti pilulu. Taj propust se mora ispraviti što prije, a najkasnije u slijedećih 12 sati. U tom slučaju ostale tablete se uzimaju u ustaljeno vrijeme.

Ako je pauza duža od 12 sati kontraceptivni učinak pilula neće biti na željenom nivou te je potrebno da izbjegavate seksualni odnos ili da koristite neku drugu metodu zaštite.

Ako je u pakovanu ostalo više od sedam pilula tada ih nastavite uzimati normalno sve do kraja, a ako ih je ostalo manje od sedam, treba prestati sa uzimanjem. U tom slučaju krvarenje će se javiti nešto ranije odnosno par dana nakon zadnje tablete. Sa novim pakovanjam započeti nakon sedmodnevne pauze.

Menstruacija

Za vrijeme korištenja pilula doći će do promjene u pogledu karaktera menstrualnog krvarenja. Krvarenje je obično oskudnije, kraće traje i nije praćeno uobičajenim bolovima koji prate menstruaciju. To je sve normalno.

Moguće je i da se u toku njihovog korištenja javi neko oskudnije krvarenje koje se obično smiruje nakon nekoliko mjeseci upotrebe. Ukoliko se i ne smiri, nastavite sa uzimanjem pilula, ali to obavezno spomenite svom ljekaru prilikom prve posjete.

Izostanak krvarenja

Ako ste tablete pravilno uzimali, trudnoća praktično nije moguća mada krvarenje može biti tako oskudno pa čak i da se nikako ne pojavi. Nastavite sa redovnim uzimanjem tableta ali se obavezno obratite svom ljekaru.

Povraćanje i/ili proliv

Ako ste u periodu od dva sata nakon uzimanja tablete povratili ili imali proljev, prisutnost pilula u organizmu nije pouzdana. Zato morate uzeti još jednu tabletu. Ciklus će zbog toga biti kraći za jedan dan. Ako povraćanje ili proljv traju duže potrebno je da se javite svom ljekaru.

Ako idete na operaciju

Ako vam je planirana veća operacija ili ako imate bolest odnosno nezgodu koja vas potpuno vezuje za krevet poželjno je prestati sa uzimanjem pilula sve dok to stanje ne prođe i četiri do šest nedjelja nakon toga.

Drugi lijekovi i pilule

Ako morate uzimati neke druge lijekove uporedo sa pilulama potrebno je da znate da oni mogu uticati na njihovo dejstvo. Lijekovi koji se koriste u terapiji epilepsije, tuberkoloze, šećerne bolesti, te većina sedativa mogu umanjiti kontraceptivni učinak pilule. Tu spadaju i neki antibiotici kao što su ampicilin i cefalisporin. Lijekovi koji pojačavaju kontraceptivni učinak su: vitamin C, baktrim i eritromicin. U svakom slučaju potrebno je upozoriti ljekara da trošite hormonsku kontracepciju.

Znaci za uzbunu

Ljekara treba odmah posjetiti ako se jave neke od sljedećih smetnji:

  • Jaki bolovi u nogama
  • Jaka bol u grudima ili želucu
  • Teško disanje i iskašljavanje krvi
  • Vrtoglavica i nesvjestica
  • Neuobičajena glavobolja

Ako planirate trudnoću

Ukoliko želite trudnoću potrebno je da to saopštite Vašem ljekaru koji će Vas posavjetovati u vezi s tim. S obzirom da je idealno da žena u trudnoću uđe zdrava potrebno je uraditi osnovne laboratorijske nalaze, te ginekološki pregled sa PA-PA testom. Kada je sve to u redu tj. kada su se stekli uslovi za trudnoću prestaje se sa uzimanjem pilula po završetku pakovanja. U prva dva mjeseca ne bi trebalo da ostanete trudni tj. trudnoću možete planirati tek nakon druge menstruacije bez korištenja pilula.

Prva kontrola

Prva kontrola se preporučuje pred kraj pauze. Tad obično nije potreban pregled ali je poželjno da ljekar bude upoznat sa vašom reakcijom na pilule te da se razjasne neke nedoumice ako ih ima. Dobro je eventualna pitanja zapisati jer se većina žena zbuni i uplaši prilikom ulaska u ordinaciju tako da zaboravi pitati ono što je namjeravala.

Kontrole

Pilule se mogu koristiti i 5 godina bez pauze, s tim da se kontrole provode najmanje dvaput godišnje. Jednom godišnje preporučuje se sistematski pregled koj obuhvata ginekološki pregled, pregled dojki, PA-PA test i laboratorijske pretrage: krvna slika, sedimentacija, pregled urina, holesterol, transaminaze i šećer u krvi. Tjelesna težina i krvni pritisak treba da se kontrolišu najmanje jednom u tri mjeseca.

Ovi savjeti su dopuna ljekarskih uputa. Ako su Vam potrebna dodatna pojašnjenja ili ako zbog tableta imate bilo kakve teškoće posavjetujte se sa svojim ljekarom

Poziv

Lokacija

c

Usluge

Novosti

Facebook