+387 61 140 222 info@drbalic.ba

Naš tim

Prof. dr. sci. Devleta Balić
Direktorica Centra

  Spec. ginekologije i akušerstva
Subspec. humane reprodukcije
Redovni profesor Univerziteta u Tuzli

Prof. dr. sci. Adem Balić
Načelnik Centra

Spec. ginekologije i akušerstva
Subspec. fetalne medicine i obstetricije
Redovni profesor Univerziteta u Tuzli

Dipl. biolog Džanan Osmanović, mr.sci
Šef IVF laboratorija

Klinički embriolog (ESHRE)

Prim. dr. Amer Mandžić
Spec. ginekologije i akušerstva

1. Prim. dr. Senida Keser
Spec. anestezije i reanimacije

Prim. dr. Zumra Begić, mr. sci.
Spec. ginekologije i akušerstva

Prof. dr. sci. Enida Nevačinović
Spec. ginekologije i akušerstva
Subspec. fetalne medicine i opstetricije

Prof. dr. sci. Fahrija Skokić
Spec.pedijatar
Subspec. neonatolog

Mr.sci. Samira Selesković 
Dipl. pedagog – psiholog

Prof. dr. sci. Azra Hadžimehmedović 
Spec. ginekologije i akušerstva
Subspec. humane reprodukcije

Edina Mujčinović
Office menadžer
Medicinska sestra

Mailinda Shakiri
Glavna sestra Centra
Dipl. medicinska sestra

Arnela Dedić
Pozicija: IVF koordinator
Medicinska sestra

Izeta Mahmutović
Office manager
Medicinska sestra

Zijada Račević – Husejinović
Odgovorna sestra odjela u Kojšinu
Medicinska sestra

Murić Jasna
Medicinska sestra

Elma Begičić
Medicinska sestra

Milkunić Melisa
Referent za administrativne i ekonomske poslove

Mirela Bačić
Referent za nabavu

Poziv

Lokacija

c

Usluge

Novosti

Facebook