Ginekološka ordinacija “Dr Balić” je počela sa radom 8. marta 1996. godine sa sjedištem u prostorijama Doma zdravlja u Kladnju. Dvije godine kasnije ordinacija se seli u Tuzlu, u prizemlje iznajmljene kuće u ulici Kristijana Krekovića (Sokačić na Slatini).

2001. godine Ordinacija se seli u vlastiti, savremeno opremljen poslovni prostor, površine oko 100m², u ulici Kojšino 25, koji čine dvije kompletno opremljene ginekološke ordinacije, laboratorija i prateće prostorije.

2007. godine prostor je ponovo preuređen i proširen za novih 150m² u kojem je smješten Odjel za humanu reprodukciju koji je uređen i opremljen po strogim preporukama Evropskog udruženja za humanu reprodukciju (ESHRE) što je omogućilo preregistraciju u privatnu zdravstvenu ustanovu specijalizivanu za sve vidove asistirane humane reprodukcije čime su stečeni uslovi da postane partner fondovima zdravstvenog osiguranja. Naziv je promijenjen u: Privatna zdravstvena ustanova Zavod za humanu reprodukciju “Dr Balić”.

2012. Sklapa se Ugovor sa BH centrom za srce o zajdničkom izvođenju endoskopskih ginekoloških operacija i mijenja ima u Ginekološka klinika “Dr Balić”, te je tako postala prva ustanova u regiji koja je u mogućnosti ginekološkom pacijentu pružiti vrhunsku kompletnu uslugu.

2022. godine odjel za vantjelsnu oplodnju se seli iz MIB-a u novi prostor na prvom spratu kompleksa Hotela Mellain na površini preko 350mu kome je operacioni blok sa laboratorijom za vantjelesnu oplodnju izvedenim po najnovijim EU kriterijima kako u pogledu organizacije prostora tako i u pogledu infra strukture. To će omogućiti komforniji će omogućiti novu sigurnost ali komfor našim pacijentima.savremnooperacioni blomi postajemo našim pacijentima još pristupačniji, te im sada uz vrhunsku zdravstvenu uslugu u moderno i luksuzno opremljenom prostoru olakšavamo da još lakše dođu do nas, te da slobodno vrijeme provedu na dva bazena, ili fitnes centru koji se nalaze u tom dijelu Hotela Mellain. U neposrednoj blizini je i hotel Tuzla i Stupine sa kafićima, te više restorana, čevabdžinica, burekdžinica, te Merkator centar. Kompleks slanih jezera je udaljen samo 500m! U suterenu hotela je parking pod zaštitom, a u okolini više parkinga uz minimalnu naplatu.

Logo Centra je crtež majke sa djetetom u tušu a koji je za naslovnu stranu Trudničke knjižice nacrtao dipl. arhitekta Edin Jahić još 1994. god.
Ustanova je dobila ime po prezimenu njenih osnivača i vlasnika, bračnom paru Devleti i Ademu, oboje poznati kao “Dr Balić”. Oboje su specijalisti ginekologije i akušerstva, doktori medicinskih nauka i univerzitetski nastavnici (profesori ginekologije i akušerstva na Medicinskom fakultetu i Visokoj zdravstvenoj školi Univerziteta u Tuzli) koji obavljaju sve usluge koje se u Centru izvode.
Prof. dr. Devleta Balić je subspecijalista humane reprodukcije i reproduktivne hirurgije a prof. dr. Adem Balić je subspecijalista fetalne medicine i obstetricije.
Član tima je dipl. biolog Džanan Osmanović, certificirani klinički embriolog