Tuzla, Kojšino 23 i 25
Specijalističke ambulante
Centar za menopauzu

Hotel Mellain, Maršala Tita bb
Odjel za vantjelesnu oplodnju
Operacione sale