• Biopsija (grlića ili endometrija)

  • Eksplorativna kiretaža
  • Screching
  • Kriokauterizacija polnih bradavica
  • Biopsija (grlića ili endometrija)

  • Eksplorativna kiretaža
  • Screching
  • Kriokauterizacija polnih bradavica