UPUTE O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA BIOMEDICINSKI  PODPOMOGNUTU OPLODNJU (BMPO)

Obavještavamo sve osiguranike sa područja Federacije BiH, podnosioce zahtjeva, da Zahtjeve za ostvarivanje prava na biomedicinski potpomognutu oplodnju (BMPO) podnose kako slijedi:

KORAK 1 – POTREBNA DOKUMENTACIJA

 1. Izjava para da nema zajedničke djece ovjerena od strane nadležnog organa odnosno kod općine ili notara;
 2. Izvod iz matične knjige vjenčanih izdat od nadležne općine, odnosno ovjerenu izjavu od notara iz koje proizilazi da vanbračna zajednica traje najmanje tri godine;
 3. Potvrdu nadležnog kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja o statusu osiguranog lica u Federaciji BiH za oba partnera;
 4. Nalaze doktora medicine specijaliste ginekologije i porodiljstva, kojim se potvrđuje:
  • da su provedeni postupci utvrđivanja uzroka neplodnosti ili smanjenja plodnosti saglasno Smjernicama za liječenje neplodnosti (u daljnjem tekstu: Smjernice) donesenim na osnovu člana 23. stav (3) važećeg Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom,
  • da postoje indikacije za BMPO saglasno Smjernicama,
  • da su iscrpljene sve druge mogućnosti liječenja neplodnosti, ili kada hirurška, medikamentozna ili kombinirana terapija nije moguća ili nije uspješna, a saglasno Smjernicama i uz odgovarajuću dokumentaciju koja to dokazuje,
  • da je provedeno liječenje parova saglasno Smjernicama,
  • da su partneri informisani o BMPO saglasno članku 32. Zakona;
 5. Laboratorijski nalaz da je obavljeno testiranje u partnerskoj donaciji saglasno Smjernicama, i to: anti- HIV-1 i anti-HIV-2, HbsAg i anti-HBc, anti-HCV (antitijela na hepatitis C) i sifilis – specifični ili nespecifični treponema test
 6. Izjavu para o odabiru ovlaštene ugovorne zdravstvene ustanove za obavljanje BMPO sa Liste ovlaštenih ugovornih zdravstvenih ustanova za BMPO koja se objavljuje na Internet stranici Zavoda;
 7. Nalaz/medicinsku dokumentaciju da je zbog bolesti (svoje ili partnerove) moralo biti odgođeno liječenje neplodnosti, u slučaju da zahtjev podnosi žena koja je navršila 42 godine života.

 

KORAK 2 – PREDAJA DOKUMENTACIJE

Zahtjevi za ostvarivanje prava na biomedicinski potpomognutu oplodnju podnose se kako slijedi:

– Komisiji za BMPO sa sjedištem u Federalnom zavodu za osiguranike Kantona Sarajevo, Srednjebosanskog kantona, Bosansko-podrinskog kantona i Zeničko-dobojskog kantona;

– Komisiji za BMPO sa sjedištem u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar za osiguranike Hercegovačko-neretvanskog kantona, Kantona 10 i Zapadno-hercegovačkog kantona;

– Komisiji za BMPO sa sjedištem u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla za osiguranike Tuzlanskog kantona, Posavskog kantona i Unsko-sanskog kantona.

Obrazac Zahtjeva sa izjavama za ostvarivanje prava na biomedicinski potpomognutu oplodnju možete preuzeti na slijedećem linku. 

Za sve dodatne informacije u vezi podnošenja zahtjeva možete nas kontaktirati putem emaila info@drbalic.ba ili putem broja telefona 061/140 222, 035/260 650

Dokumenti:
Pravilnik o obimu prava na biomedicinski potpomognutu oplodnju sl.novine FBiH 4-23.
Obrazac sa izjavama