Zahvaljujući ugovorima sa eminentnim laboratorijama u Ljubljani, Beogradu, Sarajevu i Tuzli omogućili smo našim pacijentima da velikih broj laboratorijskih usluga koje su vezane sa našu djelatnost mogu biti urađene i kod nas. Drugim riječima, sada je moguće kompletno ispitivanje neplodnosti, svih ginekoloških oboljenja kao i pretraga koje se rade u trudnoći sa ciljem ranog otkrivanja genetskih poremećaja.

Iz ponude izdvajamo:

 • brzi test na COVID antitijela i brzi antigenski COVID test

 • prenatalni testovi :Nativa, Qualified, Nifty

 • double, triple i quadriple test (brzi testovi za probir genetskih sindroma u trudnoći)
 • test 4 gena na trombofiliju;
 • PCR citogenetika (kariotip iz periferne krvi i iz abortnog tkiva);
 • HPV tipizacija;
 • hormonske analize (FSH, LH, PRL, estradiol, progesterone, testosteron, TSH, T3 i T4, AHM –anitmilerov hormon, inhibin A i B

 • betaHCG
 • tumor markeri za rak jajnika, dojke i prostate
 • imunologija (antikardiolipinska i antifosfolipidna antitijela);
 • virusologija –serologija (TORCH, HIV, VDRL; HBsAg);
 • bakteriološke analize briseva grlića, vagine, urina i sperme;
 • krvna grupa i RhD i Rh antitijela

Čekanje na rezultate je minimalno: 2 do 7 dana, što zavisi od vrste pretrage i vremena.
Nalaze šaljemo i e-mailom i Viberom uz kratki komentar.