Endokrinologija je oblast medicine koja se bavi dijagnosticiranjem, praćenjem i liječenjem bolesti žlijezda s unutrašnjim izlučivanjem i poremećajima metabolizma. Endokrinološki pregled trebate ukoliko postoji sumnja ili već imate dijagnostikovanu:
šećernu bolest
bolesti štitnjače,
metabolički sindrom,
poremećaj metabolizma lipida,
poremećaj rasta,
bolesti koštanog sistema (osteoporoza osteomalacija),
bolesti hipofize,
bolesti nadbubrežne žlijezde,
poremećaj funkcije spolnih žlijezda
gojaznost

Kako izgleda pregled endokrinologa?
Prvi pregled kod endokrinologa se sastoji od anamneze, odnosno razgovora između bolesnika i liječnika, pri čemu bolesnik iznosi svoje simptome i tegobe. Liječnik će sigurno tokom razgovora postaviti dodatna podpitanja koja mu pomažu u dijagnosticiranju oboljenja a potom će vas pitati o :
prethodnim bolestima
bolestima bliže rodbine
drugim medicinskim stanjima
i lijekovima koje trenutno koristite (ukoliko već imate neku terapiju).
Nakon razgovora liječnik pregleda pacijenta. Ukoliko je potrebno pacijentu će se odrediti tjelesna masa i tjelesna visina da bi se izračunao indeks tjelesne mase, izmjeriti vrijednost krvnog pritiska. Pregled se sastoji od posmatranja pacijenta u cijelini a posebno se obraća pažnja na znakove vezano za određenu bolest zbog koje je pacijent došao na pregled (na primjer zadebljan vrat kod bolesti štitne žlijezde, promjene na stopalima kod dijabetesa …). Ukoliko je potrebno radi se palpacija (na primjer čvorića u štitnoj žlijezdi da bi se procijenila veličina, da li je bolan itd.
Iza toga, ukoliko pacijent nema već urađene, planiraju se ciljane pretrage kojima će se potvrditi ili isključiti određeno oboljenje. Pretrage uključuju osnovne laboratorijske nalaze uključujući i HBA1c ukoliko pacijent ima dijabetes, hormonske analize (zavisno od endokrinog poremećaja), slikovne pretrage (ultrazvuk, citološka punkcija, MR, CT).
Nakon kompletiranja traženih laboratorijskih nalaza i dijagnostičkih pretraga endokrinolog će postaviti dijagnozu, ukoliko je potrebno, predložiti način liječenja, te planirati dalje praćenje i kontrolne preglede.
Pregled može uključivati i:
1. Dijagnostiku i praćenje šećerne bolesti koja se javila u trudnoći (gestacijski dijabetes).
2. Obuka pacijenata sa novootkrivenom, ranije dijagnostikovanom šećernom bolesti i gestacijskim dijabetesom (edukacija o načinu ishrane u dijabetesu kao i dobijanje adekvatne dijete).
2. Edukacija o davanju i doziranju inzulina zavisno od ishrane i fizičke aktivnosti.
3. Ultrazvuk štitne žlijezde

Kako se pripremiti za pregled?
Od velike je pomoći ukoliko na pregled ponesete svoje nalaze prethodno učinjenih pretraga i nazive lijekova koje već koristite.