Ispitivanje  muškog faktora neplodnosti je znatno jednostavnije i brže, ali je od posebne važnosti jer od rezultata tih pretraga zavisi obim pretraga koje se sprovode kod žene, a to su:

spermogram (analiza sjemene tečnosti)
spermokultura i urinokultura
hormonske pretrage: FSH, LH, PRL i testosteron
urološki pregled
punkcija testisa
kariogram

Prvi korak je analiza sjemene tečnosti, uz preporuku da apstinencija ne bude duža od dva dana. Ostale pretrage se rade tek ako nalaz spermograma nije uredan. U slučaju da u spermi ili u sedimentu nakon centrifugiranja ne nađemo ni jedan spermatozoid ( azoospermia ) slijedeći korak je punkcija ili eventualno biopsija testisa. U slučaju biopsije testisa potrebno je uraditi urološki pregled, nalaz hormona, kariogram, biohemijske i mikrobiološke pretrage.

Poziv

Lokacija

c

Usluge

Novosti

Facebook