Biopsija (grlića ili endometrija)

Biopsija grlića maternice ili endometrija je dijagnostički postupak koji se koristi za uzimanje uzorka tkiva kako bi se u njemu izvršila patohistološka analiza i postavila tačna dijagnoza. Neke izrasline mogu biti i maligne sa ozbiljnim posljedicama te blagovremeno otrkivanje može i tetman to može spriječiti. Ovaj postupak može biti ključan u ranoj detekciji raka grlića maternice, endometrijalnog raka ili drugih ginekoloških stanja koja zahtijevaju daljnje liječenje.

Za biopsiju grlića maternice, koristi se specijalni instrument za uzimanje malog uzorka tkiva (kliješta za biopsiju), dok se za biopsiju endometrija može koristiti aspiracijaska kanila, kireta za biopsiju endometrija ili mala kireta. Biopsija endometrija se može vršiti i histeroskopski čime se dobija kvalitetniji uvid u veličini izgled promjena koje su bile indikacija za biopsiju. Ovom metodom se precizno uklanjanju sve uočene promjene tako da je to istovremeno i kompletan tretman ako patohistokoški nalaz ne pokaže malignitet.