+387 61 140 222 info@drbalic.ba

Cjenovnik i opis usluga

*cijene su konvertibilnim markama. KM*

GINEKOLOŠKE I OBSTETRIČKE USLUGE

Kompletan ginekološki pregled100
Prvi ginekološki pregled 50
Kontrolni ginekološki pregled 30
Kompletan pregled trudnice 80
Kontrolni pregled u vezi sa spiralom 50
Ultrazvuk dojki50
Konsultacija u vezi nalaza 20
PA-PA test50
Redovni godišnji pregled + PA-PA100
Pregledi i mišljenja sa specifičnim zahtjevima
od 100

ULTRAZVUČNI PREGLEDI

Ultrazvučni pregled (2D crno-bijeli) 50
Kontrolni ultrazvučni pregled30
3D/4D ginekološki (VCI, omni view)120
Ekspertni ultrazvučni pregled (3D/4D/5D) 250
Fetalni skrining u XIII/XIV nedelji 150
Glavni organ skrining (XXII-XIV nedelja)
250
AFC (broj antralnih folikula)50

ENDOKRINOLOGIJA

Hormonski status žene (FSH, LH, PRL, estradiol, progesteron, testosteron)
100
Hormoni štitne žlijezde (TSH, T3, T4)
50
Antimilerov hormon (AMH)70
bHCG 30
Rh antitijela 40
Krvna grupa RhD 50

PATOHISTOLOŠKE I PCR USLUGE

Kariotip iz periferne krvi 200
Test 4 gena na trombofiliju 300
Kariotip iz abortnog tkiva 300
4 seksualno prenosive bolesti 200
Patohistološki nalaz 100

SEROLOŠKE PRETRAGE

Antikardiolipinska at. 60
Antifosfolipidna at. 60
TORCH 250
HIV 1+2 Ag-At 40
HbsAG 60
HCV60
VDRL40
Covid test na igG antitijela20
COVID test brzi antigenski20

DIJAGNOSTIKA I LIJEČENJE NEPLODNOSTI

Prvi pregled u vezi sa neplodnošću 100
Pregled, analiza ranije med. dokumentacije 20
Konsultacija u vezi sa liječenjem neplodnosti 30
Folikulometrija 50
Spermogram50
Dijagnostička punkcija testisa 400
SonoHSG350
Inseminacija 500
Vantjelesna oplodnja (IVF/ICSI) bez lijekova 4000
Zamrzavanje sjemena ( 5 slamica do 3 god) 1400
Zamrzavanje embrija (do 3 godine) 1400
Embriotransfer odmrznutih embrija 1400

OPERATIVNE USLUGE

Histeroskopska resekcija polipa1250
Histeroskopska resekcija septuma i miomaod 2800
Transvaginalna hidrolaparoskopija u BH centru za srce 3000
Laparoskopske operacije od 3000
Histeroskopija + Laparoskopija 3500
Skreching200
Prekidi trudnoćeod 200
Eksplorativna kiretaža, biopsija, polipektomija 200
Insercija spirale 100
Ekstrakcija spirale 50
Kratka intravenska anestezija 200
Kriokauterizacija (zamrzavanje) grlića 100
Kriokauterizacija genitalnih bradavica 200
Previjanje rane 20
Kontrole nakon HSC i LPS 50
Davanje injekcija 5-20
Infuzija 20

MIKROBIOLOŠKE PRETRAGE

Vaginalni i cervikalni bris30
Bris na Chlamidiu 40
Bris na HPV 150
Bris na Ureaplasmu i Mycoplasmu 50
Spermokultura 30

TESTOVI PROBIRA U TRUDNOĆI

NIFTY Basic test 700
NIFTY Standard test 900
NIFTY Plus test 1100
Double test100
Triple test 100
Quadriple test 100
* cijene su izražene u konvertibilnim markama

Usluge

Dijagnostika i liječenje neplodnosti

Mi smo specijalizovana ustanova za liječenje neplodnosti i u prilici smo da vam ponudimo sve vrste dijagnostičkih i terapijskih procedura

Vantjelesna oplodnja

Vantjelesna oplodnja je najefikasnija metoda liječenja neplodnosti, koja za najkraće vrijeme daje najveće šanse za trudnoću i porođaj. 

Inseminacija

To je metoda potpomognute oplodnje kojom se značajno povećavaju šanse za trudnoću kod parova kojih su utvrđeni problemi sa ovulacijom uz uslov prohodnih jajovoda i zadovoljavajućeg nalaza spermograma…

Ginekološke operacije

Endoskopske minimalno invazivne operacijea su sastavni dio savremene dijagnostike i liječenja neplodnosti…

LAPAROSKOPIJA

Laparoskopija je operativna metoda u toku koje se instrument sa kamerom uvodi u trbušnu šupljinu kroz male otvore na prednjem trbušnom zidu.

HISTEROSKOPIJA

Histeroskopija je dijagnostička i operativna procedura u toku koje se kamerom pregleda šupljina materice….

Pregledi trudnica

Trudnoća predstavlja posebno fiziološko stanje u kome nastaju mnogobrojne promjene na tijelu i psihi trudnice…

TIME-LAPSE

Time-lapse tehnologija nadzora razvoja embrija u inkubatoru. Najsavremenija metoda stalnog nadzora razvoja embrija do momenta njihovog transfera u maternicu…

Ekspertni 4d/5d ultrazvučni pregledi

Pregled se obavlja kad je plod veličine 6 do 8cm koristeći sve poznate ultrazvučne tehnike među kojima i najnoviju 5D, koja daje sliku kao u stvarnosti.

Embriotransfer odmrznutih embrija

To je postupak kojim se vrši priprema pacijentice za vraćanje odmrznutih embrija, a koji se sastoji od 3 dolaska…

Ispitivanje prohodnosti jajovoda i Sono HSG

Ispitivanje prohodnosti jajovoda ili HSG (HisteroSalpingoGrafija) se radi u prvoj fazi menstrualnog ciklusa tj. između 8. i 13. dana..

Ginekološki pregledi

Radimo specijalističke ginekološke preglede sa ciljem dijagnostike, liječenja i prevencije različitih ginekoloških oboljenja i poremećaja, te ranog otkrivanje malignih oboljenja…

Ispitivanje muške neplodnosti

Ispitivanje muškog faktora neplodnosti je znatno jednostavnije i brže, ali je od posebne važnosti jer od rezultata tih pretraga zavisi obim pretraga koje se sprovode kod žene, a to su…

Laboratorijske usluge

Ispitivanje prohodnosti jajovoda ili HSG (HisteroSalpingoGrafija) se radi u prvoj fazi menstrualnog ciklusa tj. između 8. i 13. dana..

Visokorizične trudnoće

Visokorizična trudnoća je ona koja po opšteprihvaćenim kriterijima ima značajno smanjenje šanse za uspješan ishod…

Ultrazvučni pregledi

Značaj ultrazvuka u ginekologiji, akušerstvu i liječenju neplodnosti je nesporan, te je to i razlog zašto tome polažemo toliko značaja…

PH Nalazi

Radimo PH nalaze ploda i posteljice

Urološke usluge

U saradnji sa Medical Institute Bayer radimo sa urologom dr. Mustafom Bazardžanovićem.

COVID-19 serološki test

U IVF Centru „Balić“ možete testirati antitijela na prisutnost bolesti COVID-19 / SARS-CoV-2 IgG i IgM serološkim testovima.

 

Usluge psihologa

Usluge pedijatra

Poziv

Lokacija

c

Usluge

Novosti

Facebook