Ultrazvučna denzitometrija je metoda koja može utvrditi gustinu kostiju i dijagnosticirati osteoporozu.

Šta je osteoporoza?
Osteoporoza je bolest koštanog sistema u kojem dolazi do gubitka mineralnog dijela kosti što ih čini krhkim i lomljivim. Najveći broj oboljelih od ove podmukle bolesti čine žene. Povezana je sa hormonalnim promjenama koje se događaju sa starenjem i ulaskom u menopauzu, ali se javlja i kod drugih bolesti i hormonskih poremećaja, korištenja lijekova, poremećaja u prehrani. Odgovornim za nastanak osteoporoze se smatra smanjenje nivoa ženskih polnih hormona estrogena. Najčešće komplikacije su prelomi butne kosti i pršljenova što značajno može narušiti kvalitetu života.

Za uspjeh terapije važno je rano dijagnosticiranje osteoporoze, jer je to oboljenje koje se danas može liječiti, poboljšati koštana masa, ili se može zaustaviti dalje napredovanje ove bolesti.

Naravno, pažnju treba usmjeriti ne samo na liječenje, nego i na prevenciju. U svim skupinama pacijenata koji imaju rizike za osteoporozu mogu se raditi i preventivni pregledi da bi se što ranije otkrile promjene koje bi vodile osteoporozi.

Ko treba raditi ultrazvučnu denzitometriju?
Rizične skupine koje trebaju uraditi ovaj pregled su žene u menopauzi, žene koje su rano ušle u menopauzu, žene koje u porodici imaju osobe oboljele od osteoporoze, žene kojima su operativno uklonjeni jajnici, žene ili muškarvi koji su koristili kortikosteroidnu terapiju, citostatike ili imunosupresivnu terapiju, osobe koje se liječe od poremećaja rada štitne žlijezde (hipertireoza ili hipotireoza), te osobe kojima je odstranjena štitna ili paratireoidna žlijezda.

Pregled se obavlja ultrazvučnim denzitometrom marke “OmniSense”, čime se za kratko vrijeme dobijaju rezultati o stepenu gustine kosti.

Kako se izvodi pregled?
Mjerenje se vrši na kostima podlaktice. Nakon što se pacijent ugodno smjestu na donju trećinu ruke nanosi se gel da bi ultrazvučne zrake bolje prodirale. Ultrazvučna sonda se prislanja na ruku, te započinje mjerenje. Vrši se nekoliko mjerenja te nakon nekoliko minuta dobija se rezultat mjerenja koji ljekaru ukazuje na prisustvo ili odsustvo osteoporoze.

Ovo bi trebao biti prvi pregled u dijagnosticiranju osteoporoze. Uz denzitometriju poželjno je uraditi i nalaze:
Vitamin D
Kalcijum
Hormoni štitne žlijezde
Ženski spolni hormoni
Markeri osteoporoze (osteocalcin, beta crosslaps, vitamin D 25OH)

Ova metoda čuva vaše zdravlje, sigurna je, pouzdana i ne izlaže vas rendgenskom zračenju.