+387 61 140 222 info@drbalic.ba

Dio tima IVF Centra Dr Balić od 2014. godine. Specijalistički ispit iz kliničke embriologije položio 2015 u Lisabonu pri evropskom udruženju za humanu reprodukciju i embriologiju (ESHRE): Map Widget – ENMCP | ESHRE. Postdiplomski master studij iz molekularne genetike na University of Leicester, UK. Dodiplomski studij opće biologije, PMF, Univerzitet u Sarajevu.

Poziv

Lokacija

c

Usluge

Novosti

Facebook