Eksplorativna kiretaža

Eksplorativna kiretaža je dijagnostička procedura koja se koristi za procjenu stanja endometrija, dijagnozu nerazjašnjenih krvarenja iz materice, uklanjanje zaostalog tkiva nakon pobačaja. Postupak uključuje dilataciju cerviksa nakon čega slijedi pražnjenje materične šupljine koje se može izvoditi vakuum aspiracijom ili kiretom. Postupak se radi uobičajeno u lokalnoj ansteziji ali se nerijetko radi iu kratkotrajnoj opštoj anesteziji kad procijenimo da je to za pacijenticu bolje i sigurnije. Iako ova intervencija spada u tvz. male ginekološke intervencije ipak ona zahtijevaju oprez, iskustvo jer svaki ulazak u materičnu šupljinu nosi rizik oštećenja pa čak i perforacije materice što su vrlo ozbijne pa čak i po život opasne komplikacije. Histeroskopska evaluacija je preporučena u svim spornim situacijama. Uzorci tkiva dobijeni ovim putem se šalju na patohistološku analizu koja će dati smjernice za daljnje liječenje i tretman.