Postupak embriotransfera odmrznutih embrija  predstavlja medicinsku proceduru koja ima za cilj odgovarajuću pripremu pacijentice ali i njene porodice za vraćanje u matericu embrija koji su prilikom zadnjeg postupka vantjelesne oplodnje bili zamrznuti.

Cijeli postupak je prilično jednostavan jer u njemu nema injekcija a potrebna su praktično samo dva dolaska na pregled. Postupak vraćanja ili transfera odmrznutih embrija sadrži:

 1. Zahtjev para za embriotransferom odmrznutih embrija
 2. Ginekološki i ultrazvučni pregled te analiza urađenih nalaza
 3. Sinhronizacija menstrualnog ciklusa sa hormonskom kontracepcijom te početak estrogenske terapije
 4. Ultrazvučno mjerenje debljine endometrija
 5. Embriotransfer
 1. Zahtjev para za embriotransferom odmrznutih embrija

Nakon uspješnog ili pak neuspješnog postupka vantjelesne oplodnje par koji ima zamrznute embrije u našem Centru dolazi do svog doktora, te se posavjetuje o uslovima potrebnim za embriotransfer odmrznutih embrija.  Tom prilikom doktor uradi ginekološki i ultrazvučni pregled kojim se želi utvrditi  da li su se stekli svi neophodni uslovi za taj postupak. Ginekološkim pregledom se procjenjuje stanje grlića materice koje može biti kompromitovano upalama i manjim ili većim oštećenjima grlića naročito kod pacijetnica koje su ima vaginalni porođaj. Ultrazvučnim pregledom ne samo crno-bijelim nego i kolor-doplerom, te 3D modom se ocjenjuje struktura i veličina materice, jajnika i jajovoda, oblik materišta, te strukura i debljina endometrija. Najčešće je taj pregled uredan mada se zna desiti da uočimo različite nepravilnosti materišta, endometrija, jajnika pa čak i jajovoda.  U tim situacijama pregled se ponavlja nakon izvjesnog vremena da bi se postavila tačna dijagnoza.

O čemu se u stvari radi? 
Promjene na reproduktivnim organima žene se ciklično ponavaljaju od jedne do druge menstruacije, ali se ponekad i poremete što može dovesti do stvaranje ciste na jajniku, zadebljanja sluznice materice, oštećenja i upala grlića. Takođe, je potrebno i isključiti ili sanirati sve negenitalne poremećaje kao što visok krvni pritisak, poremećaj rada štitne žlijezde, pankreasa i sl.  Važno je između ostalog da je par a prije svega žena spreman za taj postupak. S obzirom da se radi o medicinskom postupku koji ima za cilj trudnoću i porođaj želja nam je da ostvarimo sve predvjete za to. Ono što je najvažnije da su ti problemi rješivi.

U sklopu pripreme potrebno je uraditi i slijedeće laboratorijske pretrage:

 • KS, Se, urin, ŠUK, urea, kreatinin, bilirubin, transaminaze, holesterol
 • urinokultura
 • PA-PA test (ne stariji od 12 mjeseci)
 • test na trombofiliju
 • TORCH i brzi test na COVID 19
 • PRL, TSH, T3 i T4 (ako nisu rađeni u zadnjih 6 mjeseci)
 • inzulinemija i OGTT  (ako je ranije urađen ne mora se ponavljati)

2.Ginekološki i ultrazvučni pregled i analiza urađenih nalaza

Ako su svi nalazi i kontrolni pregled uredni pravi se dogovor o vremenu kada se planira odmrzavanje, a ako nisu onda dok se liječenje ne završi.

 1. Sinhronizacija menstrualnog ciklusa i početak estrogenske terapije

Da bi se izvršila tzv. sinhronizacija menstrualnog ciklusa uključuju se kontraceptivne tablete koje ste već koristili prilikom pripreme za postupak vantjelesne oplodnje a prema planu.  Plan je načinjen tako da se kontraceptivnim tabletama dovede do menzesa u određenom periodu a da se od. 2. dana menstrualnog ciklusa počinje sa estrogenskom terapijom koja treba da pripremi sluznicu materice za embriotransfer.

Ako se planira embriotransfer u prirodnom ciklusu razlika je u tome što se ne uzima nikakva terapija nego se 8. do 10. dana ciklusa planira ultrazvučni pregled kojim će se ocijeniti da li ima vodećeg folikula i dalje nastaviti njegovo praćenje do momenta ovulacije koja se utvrđuje LH testovima i UZ pregledima.  Embriotransfer se planira za 4 do 6 dana od  dokazane ovulacije ili date „štop“ injekcije u zavisnosti od starosti embrija (3 ili 5 dana).

 1. Ultrazvučno mjerenje debljine endometrija

Nakon 10 do 14 dana od početka estrogenske terapije planira se ultrazvučni pregled na kome se mjeri debljina endometrija. Ako je ona veća od 7 mm pokreće se postupak odmrzavanja na taj način da se 3 ili 5 dana prije planiranog embriotransfera uključuju Duphaston, Medrol i Vibramycin a što zavisi od starosti embrija. Ako je debljina endometrija 7mm i manja terapija se produžava za još dva dana a ako i tom prilikom ne bude zadovoljavajuća odustaje se od postupka.

 1. Embriotransfer

Ujutro prije planiranog vraćanja odmrznutih embrija vrši se postupak odmrzavanja embrija, njihova kultivacija, te priprema za embriotransfer. U rijetkim prilikama neki embriji ne prežive odmrzavanje. U tom slučaju odmrzavamo novu slamicu kako ne bi zakasnili za vrijeme planirano za embriotransfer a pacijentica tj. par se obavještava naknadno ili prije embriotransfera.

Sam embriotransfer je isti kao onaj koji je načinjen nakon postupka vantjelesne oplodnje što znači da nije bolan osim neprijatnosti zbog pune mokraćne bešike koju možete isprazniti odmah poslije transfera.

Prema tome postupak vraćanja odmrznutih embrija je znatno jednostavniji i ugodniji nego postupak vantjelesne oplodnje, ali to da znači da i VI i mi treba da se strogo držimo svih dogovora i principa, jer samo ako damo sve od sebe na taj način možemo očekivati trudnoću.

Parovi koji su već dobili djecu nakon postupka vantjelesne oplodnje u pravilu se ponašaju mnogo ležernije od ostalih, što je i očekivano, ali ne i opravdano; jer je i postupak embriotransfera odmrznutih embrija isto toliko važan i neizvjestan, te da se uspjeh može ponoviti samo maksimalnim zalaganjem i poštovanjem svih preporuka.

 1. Plaćanje

Cijena kompletnog postupka odmrzavanja je 1400km a ona uključuje: UZ preglede, laboratorijski dio (odmrzavanja i pripreme embrija za embriotransfer), embriotransfer pod kontrolom 4D ultrazvuka, te sa slikom vraćenog embrija).

Pregledi vezani za pripremu za postupak odmrzavanja se naplaćuju po cjenovniku kao i obavljeni dio pregleda u slučaju odustajanja od postupka bez obzira na razlog.

U slučaju da nisu izmireni dugovi za zamrzavanje embrija, potrebno je da se isti izmire prije postupka odmrzavanja.