INSEMINACIJA  (IUI)
Inseminacija je jedna od metoda liječenja neplodnosti koja podrazumijeva ubacivanje laboratorijski obrađenog sjemena u matericu žene, ali tačno u vrijeme ovulacije. Na ovaj način se višestruko povećavaju šanse za trudnoću kod mlađih žena koje imaju prohodne jajovode a neredovne menstruacije a sa partnerom čiji je spermogram uredan. Ova metoda najbolje razultate ima kod urednog spermograma, mada i malo smanjen broj spermija ne treba biti smetnja za ovaj način liječenja neplodnosti U očekivano vrijeme ovulacije sperma koja je obrađena, isprana i koncentrirana ubrizgava se direktno u materište  da bi se oplodilo oslobođeno jajašce ili više njih.

Kod ove procedure očekujemo da će ubrizgani spermatozoidi plivajući dospjeti u jajovod i oploditi jajnu ćeliju koja je već tamo što će na koncu rezultirati trudnoćom.  Ovisno o razlogu neplodnosti IUI može biti urađena u spontanom ili stimulisanom ciklusu.

Ova metoda se preporučuje:

 • mladim žena sa neredovnim menstruacijama
 • PCO
 • blagi oblik muškog faktora neplodnosti (koncentracija spermatozoida ispod prosječne, slaba pokretljivost spermatozoida, nenormalnosti oblika i veličine spermatozida)
 • parovi koji žive razdvojeno
 • mladim ženama kod kojih je dijagnostikovana endometrioza
 • parovima sa nerazjašnjenim uzrokom neplodnosti

 

Preduslovi za inseminaciju

 • uredan i ultrazvučni ginekološki pregled
 • ustanovljena prohodnost jajovoda
 • uredan hormonski status
 • uredan nalaz spermograma

Kako teku pripreme za inseminaciju?
Inseminacija zahtijeva pažljivu koordinaciju prije izvođenja same procedure!

 1. Prvi dolazak se planira

pred kraj menstruacije najkasnije do 5. dana kako bi ultrazvučnim pregledom ustanovili da na jajnicima nema većih folikula koji bi mogli negativno djelovati na tok stimulacije. Stimulacija se obično počinje od 5. dana menstruacije tabletama (Letrozol ili Klomifen) ili injekcijama (Menopur ili Gonal F). Slijedeći pregled je obično za 6 ili 7 dana kada se ponovo ultrazvučnim pregledom gleda kakav je odgovor jajnika tj. da li ima vodećih folikula i kolike su oni veličine. U tom periodu oni su obično veličine 10 do 14mm. U odnosu na njihovu veličinu planira se slijedeći ultrazvučni pregled koji obično bude za dva do tri dana. Važno je znati da se ti pregledi MORAJU obaviti tačno na vrijeme tj. u odnosu na procjenu doktora na očekivanu veličinu folikula. Ako se pregled pomjeri i za dan može biti kasno i da se desi ovulacija i da se cijeli postupak mora ponoviti.

 1. Monitoring ovulacije:

Krucijalna stvar za IUI je tajming, zbog toga je prepoznavanje znakova nadolazeće ovulacije kritično važno. Ovo može biti rađeno na dva načina:  LH testom iz urina koji je indikator  nadolazeće ovulacije ili serijskim mjerenjem veličine folikula jajnika -folikulometrija kako bi se na osnovu veličine i morfologije istih moglo predvidjeti vrijeme ovulacije, ili pak kombinacijom obje metode što je i najčešći slučaj. Ukoliko kod određene veličine folikula imate negativan LH test dobićete injekciju humanog horionskog gonadotropina  (HCG) kako bi izazvali ovulaciju (Ovitrelle ili Pregnyl).

 1. Određivanje optimalnog tajminga:

Inseminacija se vrši 30 do 34h  prije očekivane ovulacije ako smo dali „štopericu,  a ako smo se orjentisali prema LH testu onda je otprilike jedan dan nakon prvog slabo pozitivnog LH testa.

 1. Priprema uzorka sperme:

Muškarac će osigurati uzorak sperme na licu mjesta 60 do 90’ prije planirane inseminacije i očekivane ovulacije. Preporučuje se apstinencija 2-3 dana. Zbog prisustva raznih elemenata u spermalnoj tekućini koji mogu kod žene izazvati imunološke reakcije i na taj način uticati na fertilizaciju sperma će biti „isprana“ na način da se odvoje visoko kvalitetni spermatozoidi od ostalih i od drugih elemenata spermalne tekućine. Vjerovatnoća za trudnoću povećava se korištenjem malog, visoko koncentriranog uzorka zdravih spermatozoida.

Procedura:
Sama procedura traje desetak minuta i ne zahtijeva nikakvu posebnu pripremu osim da žena dođe sa punom mokraćnom bešikom kako bi olakšano mogli ući sa kateterom u matericu. Pacijentica je ginekološkom položaju,  spekulum se uvede  u  vaginu, zatim se specijalni kateter uvede u materište kroz cervikalni kanal, te se obrađena sperma ubrizgana u vaše materište. Poslije procedure preporuka je da žena odleži desetak minuta, upravo toliko da stigne pročitati naše preporuke na LED displeju. Polni odnosi nakon inseminacije povećavaju šansu za trudnoću. Nakon toga možete se vratiti normalnim dnevnim aktivnostima, bez ikakvih ograničenja.

Preporučena terapija (Duphaston, Medrol, Aspirin i Folacin) povećavaju šanse za trudnoću a koriste se do kraja trećeg mjeseca trudnoće ako se žena ostane trudna.

Komplikacije:
Ovo je relativno jednostavna i sigurna procedura i rizik od komplikacija je mali a to su višeplodne trudnoće i hiperstimulacija koje se mogu spriječiti ako se uoči veći ili prevelik broj folikula. U tim situacijama odustaje se od inseminacije. Zbog toga se ove procedure isključivo rade u centrima koji su specijalizirani za liječenje neplodnosti su garancija da će se postupak obaviti korektno i uspješno.

Rezultati
Nakon 14 dana treba da se uradi betaHCG test. To je najpouzdaniji test za trudnoću koji se bazira na analizi hormona posteljice u krvi. Ukoliko se uradi prije može biti negativan pa je savjet da se to ne radi uprkos velikom nestrpljenju koje je razumljivo. Ako je test negativan treba ga ponoviti za dva do tri dana a ako je pozitivan javite nam se radi dogovora za dolazak na prvi pregled u trudnoći.
Ako ne ostanete trudni, može se pokušati još jednom ili dva puta.