Organ screening u II trimestru

Organ screening, ili detaljni pregled organa fetusa u drugom trimestru, predstavlja ključan dio prenatalne brige i izvodi se između 18. i 22. nedelje trudnoće. Cilj ovog pregleda je detaljna evaluacija svih vitalnih organa i struktura fetusa kako bi se osiguralo njihovo pravilno razvijanje i otkrile moguće anomalije ili poremećaji.

Značaj Organ Screeninga
Organ screening u drugom trimestru omogućava precizan uvid u anatomiju fetusa, uključujući srce, mozak, kičmenu moždinu, lice, stomak, bubrege i udove. Ovo je ključno vrijme za otkrivanje većine strukturnih anomalija, koje možda nisu bile vidljive na ranijim ultrazvučnim pregledima. Pored toga, detaljna analiza može pomoći u identifikaciji indikatora genetskih poremećaja, što roditeljima i ljekarima omogućava da bolje planiraju ostatak trudnoće, porođaj i brigu o novorođenčetu.

Procedura Pregleda
Pregled obično uključuje transabdominalni ultrazvučni pregled, gde se sonda premiješta preko stomaka trudnice da bi se dobile slike fetusa. Moderna ultrazvučna tehnologija omogućava izuzetno detaljne slike, što specijalistima pruža mogućnost da pažljivo analiziraju svaki organ.

Tokom pregleda, ljekar će mjeriti različite dijelove fetalnog tijela kako bi procijenio rast, kao i detaljno pregledati anatomiju svakog organa radi utvrđivanja mogućih abnormalnosti. Ovaj pregled takođe uključuje mjerenje količine amnionske tečnosti, procjenu posteljice i pupčane vrpce, kao i potvrdu pola fetusa, ako roditelji to žele.

Šta se Procjenjuje?

  • Srce: Analiziraju se struktura srca, ritam srca i protok krvi.
  • Mozak i Kičmena Moždina: Provjerava se razvoj moždanih komora i integritet kičmene moždine.
  • Abdominalni organi: Uključujući stomak, bubrege i jetru, radi utvrđivanja njihove pravilne lokalizacije i funkcije.
  • Skeletni sistem: Pregledaju se kosti i udovi radi detekcije mogućih deformiteta ili nedostataka.
  • Lice: Uključujući nos i usnu šupljinu, kako bi se otkrili mogući znaci usnopalatinalne špalte ili drugih anomalija.

Nakon Pregleda
Nakon detaljnog pregleda, ljekar će razgovarati sa trudnicom o rezultatima, uključujući sve normalne nalaze ili potencijalne zabrinutosti. U slučaju otkrivanja mogućih abnormalnosti, moguće je preporučiti dodatno testiranje, kao što su specijalizovani ultrazvučni pregledi, neinvazivni prenatalni testovi (NIPT) ili invazivne dijagnostičke procedure poput amniocenteze ili CVS-a (chorionic villus sampling), radi dobijanja više informacija.

Organ screening u drugom trimestru pruža neocenjive informacije koje mogu pomoći u osiguranju najboljih mogućih ishoda za trudnoću i novorođenče, omogućavajući rano otkrivanje i upravljanje mogućim zdravstvenim problemima.