Arteficijalni abortus je po Bensonu vještački prekid trudnoće prije sposobnosti ploda za život. Po našim kriterijima to je prekid trudnoće prije 28. nedjelje trudnoće mada bi ta granica mogla da ide i do 30. nedjelje jer preživaljavanje beba rođenih prije, prilično je rijetko u našim uslovima. S druge strane, u svijetu je granica već nekoliko godina pomaknuta na 24 odnosno 22 nedjelje.

Arteficijalni abortus je najgora metoda planiranja porodice ali je u nekim situacijama, kada zakažu sve ostale metode, nužno zlo. Incidenca arteficijalnog abortusa u svijetu nije tačno poznata, ali se pretpostavlja da ih se godišnje izvrši preko 100 miliona. Tu situaciju Mojićeva je nazvala neinfektivnom epidemijom.

Zakon po kome se sada postupa u Bosni i Hercegovini, preuzet je iz bivše Jugoslavije, a datira od 1977. god. i jedan je od najliberalnijih u Evropi. Za prekid trudnoće dovoljan je samo pismeni zahtjev trudne žene zdravstvenoj organizaciji koja ima organizovanu zdravstvenu zaštitu žena. Za maloljetne trudnice ili trudnice lišene poslovne sposobnosti zahtjev podnosi roditelj ili staratelj. Izuzetno, maloljetna trudnica starija od 16 godina može i sama podnijeti zahtjev ako ostvaruje sredstva za život po osnovu ličnog rada. Zahtjevu se neće udovoljiti ako je trudnoća veća od 10 nedjelja ili ako bi se prekidom trudnoće moglo ugroziti njeno zdravlje ili život. Ako je trudnoća veća o takvom zahtjevu odlučuje Komisija prvog stepena. Na odluku Prvostepene komisije se može uložiti prigovor Drugostepenoj komisiji čija je odluka konačna. Zakonom nije dozvoljen prekid trudnoće preko 20 nedjelja.

Šta treba znati u vezi sa prekidom trudnoće?

Nakon prekida trudnoće uobičajeno je krvarenje koje je slično onom pred kraj menstruacije. Bolovi obično prestaju istog dana ali je moguće da se jave i nakon uzimanja lijekova.

Lijekovi koji su daju nakon intervencije imaju ulogu da spriječe eventualne komplikacije prije svega upale.

Nakon 4-5 dana od intervencije moguće je da se javi nešto jače krvarenje praćeno bolovima u dnu stomaka ali koje ne traje dugo -najviše jedan dan. Nakon toga, krvarenje se naglo smanjuje i obično nakon nekoliko dana sasvim prestaje. Moguće je međutim, da se krvarenje i produži ali nije normalno da traje duže od 15 dana.

Dok god krvarenja ima nije preporučljivo imati seksualne odnose, te kupati se u kadi, bazenu ili otvorenim vodama, jer to može dovesti do infekcije i niza posljedica koje ona nosi.

Takođe je važno da se u tom periodu ne koriste tamponi nego higijenski ulošci jer i oni mogu dovesti upale.

Kontrolni pregled je preporučljivo obaviti nakon 10 do 15 dana, po mogućnosti kod doktora koji je radio intervenciju. To je idealno vrijeme za pregled jer u to vrijeme krvarenje već treba da prestane a materica se vraća na normalnu veličinu. Osim toga, komplikacije koje mogu da prate prekid trudnoće mogu se na vrijeme uočiti i jednostavno i brzo otkloniti, te na taj način spriječiti mnoge ozbiljne komplikacije. Kontrolni pregled ima cilj i razgovor metodama zaštite od neplanirane trudnoće.

Prva menstruacija nakon abortusa obično se javi za mjesec dana odnosno u intervalu 25 do 35 dana. Međutim, ako se menstruacija ne javi u tom periodu potrebno se javiti na pregled jer je moguće da se radi ili o novoj trudnoći ili o nekim komplikacija vezanim za prekid trudnoće.

Svim ženama koje su imale namjerni prekid trudnoće preporučuje se kolposkopski pregled grlića 6-8 sedmica nakon abortusa, jer se radi o zahvatu koji je povezan sa određenom traumom grlića koja se tim pregledom može otkriti i tako omogućiti odgovarajuće liječenje.
Pretraga

Pročitaj još i…