Neinvazivni prenatalni test je bezbjedan i veoma pouzdan način provjere da li beba koju nosite ima neki genetski poremećaj.  Izvodi se jednostavnim vađenjem krvi iz vene trudnice. U krvi majke se nalaze i ćelije ploda koji se ovim testom analiziraju, te se na taj način mogu otkriti eventualne poremećaje kao što su Daunov, Edvardsov, Tarnerov i Klinefelterov sindrom, ali i drugi u ovisnosti od toga za koji test se odlučite.

Kome je prenatalni namijenjen?
Namijenjen je svim trudnicama a ne samo onima koje imaju povišen rizik za neke od genetskih grešaka kao što su npr. starije trudnice i trudnice koje su rađale djecu sa urođenim manama i sl. S obzirom na to da su ovi testovi veoma pouzdani, a da nemaju nikakav rizik za trudnice i njihove bebe trend je da se testiraju sve trudnice jer nema bebe bez rizika na genetsku grešku. Imajući to vidu, važno je da se urade svi neophodni ultrazvučni pregledi od kojih je svakako najvažniji onaj koji se radi ultrazvukom na kraju trećeg mjeseca trudnoće. Naime, ako se ultrazvukom utvrde određene nepravilnosti ili je neki od markera na genetske greške pozitivan, također se predlaže neki od prenatalnih  testova.

Kako odabrati prenatalni test?
Prije odluke izboru testa važno je znati stepen rizika za  postojanje genetske greške te brzinu dobijanja rezultata testa. Svi testovi imaju osnovne „basic“ varijante koje podrazumijevanju testiranje na tri najčešća genetska sindroma: Daunov, Edvardsov i Patoov sindrom uz određivanje pola bebe a koji se preporučuju trudnicama sa urednim ultrazvučnim pregledom i bez drugih rizika.

Pored toga postoje i proširene varijante koje uključuju i druge genetske poremećaje o čemu možete porazgovarati sa svojim doktorom. Vrijeme čekanja rezultata je od 5 do 10 dana. Test se može raditi od već od 10. nedjelje trudnoće ali optimalno je vrijeme oko 13.-e nedelje kada se radi i ultrazvučni pregled. Određivanje pola bebe je uključeno u cijenu svake opcije testa ali nije obavezno. Testovi se mogu raditi i kod blizanačkih trudnoća.

Prenatalni testove bi trebale raditi sve trudnice a posebno se preporučuje onim:

  • starijim od 35 godina
  • sa pozitivnim ultrazvučnim markerima 
  • sa rizičnim rezultatom “double” ili “triple” testa
  • koje su imale više spontanih pobačaja
  • koje rađale djecu sa urođenim manama
  • koje u porodici imaju osobe sa genetskim poremećajima i urođenim manama
  • nakon postupaka vantjelesne oplodnje