Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona će refundirati sredstva za asistiranu reprodukciju maksimalno dva puta za jedan bračni par ili par koji živi u vanbračnoj zajednici.

Ako imate bilo kakvih pitanja ili su vam potrebne dodatne informacije, možete kontaktirati na sljedeće telefone u svim Poslovnicama Zavoda dravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

Banovići035 871-045
Doboj Istok035 723-493
Čelić035 660-457
Gradačac035 817-119
Gračanica035 700-410 / 035 700-411
Kalesija035 631-030
Kladanj035 621-206
Lukavac035 550-130
Srebrenik035 645-818
Sapna035 597-420
Teočak035 755-930
Tuzla035 300-600 / 035 251-122 / 035 251-123
Živinice035 774-676

FINANSIJSKA SREDSTVA
U skladu sa Finansijskim planom Zavoda zdravstvenog osiguranja TuzlanSkog kantona za 2016. godinu, predviđena su sredstva za finansiranje asistirane reprodukcije (vještačke oplodnje).

DOKTRINARNI STAV
Doktrinarnim stavom predviđene su indikacije i medicinska dokumentacija na osnovu kojih osigurana lica ostvaruju pravo na refundaciju dijela sredstava za asistiranu reprodukciju.

INDIKACIJE UTVRĐENE DOKTRINARNIM STAVOM
Žene koje imaju neplodnost i pored odgovarajućeg liječenja.
Žene koje nisu rađale ili nemaju žive djece.
Žene do napunjenih 37 godina starosti u momentu dobijanja odluke o ispunjenosti uslova za uključivanje u proces vantjelesne oplodnje.
Očuvana funkcija jajnika
Utvrđene dijagnoze i stanja:
– neprohodni jajovodi
– endometrioza
– preležana pelvična inflamatorna bolest
– operativni zahvati na jajnicima i jajovodima
– prijevremeno iscrpljenje jajnika
– neobjašnjena neplodnost (idiopatska neplodnost)
– raniji neuspjeli pokušaji inseminacije Svi oblici subfertilnosti muškarca

MEDICINSKA DOKUMENTACIJA
Osigurana lica koja podnesu zahtjev Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za refundaciju sredstava za asistiranu reprodukciju/vještačku oplodnju u skladu sa Doktrinarnim stavom, neophodno je da prilože sljedeću medicinsku dokumentaciju:
– Mišljenje ordinirajućeg ljekara specijaliste (ginekologa ili urologa).
– Konzilijarno mišljenje nadležne klinike JZU UKC Tuzla (Klinika za ginekologiju i akušerstvo ili Klinika za urologiju), pribavljeno prije započinjanja postupka asistirane medeicinske reprodukcije.

RJEŠAVANJE PO ZAHTJEVU OSIGURANIH LICA
Osigurano lice podnosi zahtjev u poslovnici zdravstvenog osiguranja prema mjestu prebivališta uz medicinsku dokumentaciju i originalne račune kao i dokaz o obavljenom procesu asistirane reprodukcije. Otpusno pismo sa nalazom ljekara specijaliste iz zdravstvene ustanove u kojoj je proces asistirane medicinske reprodukcije obavljen. Zavod će po zahtjevu osiguranog lica koji sadrži sve navedeno donijeti rješenje o učešću u troškovima
postupka asistirane reprodukcije u visini utvrđenoj Odlukom Upravnog odbora Zavoda.

NAPOMENA
Sve prethodne neophodne dijagnostičke i druge zdravstvene usluge u postupku liječenja dokazivanja neplodnosti, osigurana lica su dužna obaviti u JZU UKC Tuzla ili u drugim ugovornim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.
Ukoliko osigurano lice prethodne neophodne dijagnostičke i druge zdravstvene usluge u postupku liječenja i dokazivanja neplodnosti obavi u nekoj drugoj zdravstvenoj ustanovi, Zavod neće učestvovati u troškovima istih. Zavod učestvuje u troškovima postupka asistirane reprodukcije u visini do 3.000,00 KM za prvi pokušaj i u visini do 2.000,00 KM za drugi pokušaj.