Danas se obilježava Svjetski dan bolesnika. Utemeljio ga je papa Ivan Pavao II 11.2.1992 kako bi skrenuo pažnju na bolesnike i njihove probleme te osobe kojima je potrebna zdravstvena skrb. Cilj ovog obilježavanja je poboljšanje kvaliteta liječenja pacijenata u težnja za stvaranjem bolje zdravstvene i društvene zaštite koja će svakom oboljelom olakšati tok bolesti.

Ovog dana važno je prisjetiti se i zahvaliti svima onima koji skrbe o bolesnicima,a to su zdravstveni i nezdravstveni radnici te brojni drugi radnici i volonteri koji svojim plemenitim radom brinu o potrebama bolesnih.