U sklopu priprema za otvaranje novog dijela IVF centra ” Dr Balić” u bolnici Centar za srce, naši doktori Prof. Dr Devleta Balić i Prof. Dr Adem Balić su od 17-19 januara u Sofiji učestvovali na simpozijumu ” Building bridges between assisted reproduction & infertility treatment and minimally invasive gynaecologic surgery- hysteroscopy and laparoscopy”
Simpozijum je namjenjen doktorima koji se bave liječenjem neplodnosti, a sastojao se od predavanja, operacija i diskusija vezanih za liječenje neplodnosti operativnim metodama kao što su laparoskopija i histeroskopija i vantjelesna oplodnja.
Eminentni predavači iz Engleske, SAD I Izraela i učesnici simpozijuma su razmijenili svoja iskustva i ponijeli nova znanja iz ove oblasti.
IVF centar “Dr Balić” je Ustanova koja vise godina primjenjuje ove metode a nova znanja ce doprinijeti boljim rezultatima u liječenju neplodnosti.