U okviru naučnoistraživačkog rada kao jedne od naših djelatnosti iz oblasti vantjelesne oplodnje, spadalo je i mentorstvo prof.dr.sci Devlete Balić na temu “Perinatalni ispod trudnoća nakon medicinski potpomognute oplodnje” , koje je održano na Medicinskom fakultetu UNTZ dana 31.1.2018.g.

Istraživanje je vršeno na uzorku od 200 trudnica iz našeg Zavoda koje su bile involvirane u sve faze istraživanja.
Na Mediciniskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, prof.dr sci Devleta Balić bila je mentor kolegi doktoru Aminu Đulabiću za magistarski rad na temu: „Perinatalni ishod trudnoća nakon medicinski potpomognute oplodnje“ . Njegov istraživački rad uključivao je i uzorak 200 trudnica iz našeg Zavoda za humanu reprodukciju Dr Balić.
Istraživanje je izvršeno na retrospektivnom uzorku 200 porođenih trudnica u dvije grupe: Kontrolna i ispitivana grupa.
U ispitivanu grupu je spadalo 100 trudnoća nastalih iz medicinski potpomognute oplodnje ( u daljem tekstu MPO) u našem centru te u kontrolnu grupu 100 trudnoća koje su rezultat prirodnog/spontanog zanošenja.
Ispitanice iz ispitivane grupe su procentualno starije životne dobi u odnosu na ispitanice koje su zanijele prirodnim putem, te bitan podatak je da su blizanačke trudnoće znatno češće u trudnoćama MPO nego u općoj populaciji te je prosječna težina novorođenčadi iz MPO bila niža nego kod novorođenčadi začetih prirodnim putem. Istraživanje na 200 trudnica je pokazalo da su u djece iz MPO prosječno 297,1 gr manje težine, također da je učestalost carskog reza kao načina porođaja učestalija, te da uzrok neplodnosti, dan transfera i broj vraćenih embriona ne utiče na perinatalni ishod. Na pozitivan perinatalni ishod trudnoća iz MPO možemo utjecati kvalitetnijim vođenjem trudnoće sa stručnim kadrom, izuzetnim poznavanjem reproduktivne anamneze te pravovremenom reakcijom u slučaju neke komplikacije. Također je važno spomenuti da je prema podacim WHO muški i ženski uzrok neplodnosti skoro jednak: -Muški faktor 20-30% -Ženski faktor 20-35 % -Kombinovani 25-40% -Neobjašnjivi uzroci 10-20%

https://www.instagram.com/p/BtieYYwnspv/?fbclid=IwAR3PDBVnZFsggte5FHhzBD8WW9EDG1KxEz2du4OhAb-HrlM9BXeW3Q-siME