U organizaciji „Vitrolife“ kompanije iz Gothenburga (Švedska) od 19. – 20. septembra upriličen je seminar za embriologe na temu „Optimizacija vašeg IVF uspjeha“ na kojem je učešće uzeo i embriolog iz Ginekološke klinike „Dr Balić“ mr.sc.Džanan Osmanović.

Embriolog naše Klinike prisustvovao seminaru u organizaciji Vitrolife-a iz Gothenburga

U organizaciji „Vitrolife“ kompanije iz Gothenburga (Švedska) od 19. – 20. septembra upriličen je seminar za embriologe na temu „Optimizacija vašeg IVF uspjeha“ na kojem je učešće uzeo i embriolog iz Ginekološke klinike „Dr Balić“ mr.sc.Džanan Osmanović.

Ova edukacija se fokusira na postavke embrio kulture tokom humane reprodukcije, od uzimanja jajne ćelije do prenosa embrija. Na kursu su se praktično i teoretski obrađivale teme kontrole kvalitete u IVF postupku i zamrzavanje.

Edukaciju su vodili svjetski priznati embriolozi: Ann-Helene Jakobsson, Jaco Geyer i Hubert Joris.

Vitrolife je globalna kompanija iz Švedske koja se od 1994.godine bavi IVF postupkom i koja okuplja 350 zaposlenih.