Upute za prvi dolazak

Neplodnost nije rijetka pojava te se procjenjuje da čak 20% parova imaju poteškoće u ostvarivanju želje za potomstvom. Mnogima smo pomogli, te vjerujemo da možemo i Vama.

Nemojte se ustručavati, pozovite nas a naš stručni tim sa dugogodišnjim iskustvom će Vam pomoći.

PREPORUKE ZA DOLAZAK U VEZI NEPLODNOSTI

U svrhu što kraćeg traganja za uzrokom neplodnosti potrebno je uraditi određene kliničke i laboratorijske pretrage. Nalaze najvećeg broja pretraga uvažamo, te moilimo da ih ponesete i da složite po datumima.

U okviru ove posjete radi se klasični ginekološki, te vaginalni ultrazvučni pregled žene (2D, 3D/4D i kolor dopler) na ultrazvučnom aparatu GE VOLUSON E-8 EXPERT. Poželjno je (ali nije obavezno) da se pregled žene radi u vrijeme između 6. i 13. dana ciklusa.

Spisak potrebnih nalaza za dijagnostiku neplodnosti kod žene:

Hormonske pretrage

  • FSH, LH, prolaktin, estradiol, progesteron, testosteron

(urađeni u vrijeme menzesa -2. do 5. dan)

  • TSH,T3, T4

Laboratorijske analize

  • KS, SE, urin, urea, kreatinin, holesterol
  • Inzulinemija i OGTT (analiza vrijednosti šećera i inzulina u krvi nakon opterećenja sa 75g glukoze)

Mikrobiološke analize

  • Urinokultura na BG i ABG
  • Brisevi grlića i vagine na BG i ABG
  • PA-PA test

Spermogram supruga (partnera)

Poželjno je da su sve navedene pretrage urađene, a ukoliko nisu onda barem da se donesu one koje imaju pa će doktori se nakon pregleda napraviti plan pretraga koje se trebaju još da urade.

Ako niste radili hormonske pretrage ili ako je to bilo prije više od godinu dana to možete uraditi i kod nas (po cijeni do 150km za sve hormone). U tom slučaju preporuka je da dođete pred kraj menzesa (idealno 5. dan). Istog dana je moguće uraditi i analizu spermograma (cijena 50km).

Doktori praktikuju razgovor sa parom tako ih možete pitati sve što želite i da će vam oni sa zadovoljstvom odgovoriti na svako postavljeno pitanje pod motom: Pitanje ne može biti glupo nego odgovor!

Ovdje možete preuzeti upitnik u vezi sa ispitivanjem liječenja neplodnosti.