Histeroskopija je dijagnostička i operativna procedura kojom posmatramo šupljinu maternice, u isto vrijeme dijagnosticiramo abnormalnosti koje mogu biti povezane sa uzrokom neplodnosti. Smatra se nezaobilaznom dijagnostičkom metodom u pripremi pacijenata za postupke vantjelesne oplodnje.