Stimulacija ovulacije je postupak liječenja neplodnosti tokom kojeg želimo proizvesti više jajnih stanica u toku jednog menstrualnog ciklusa. Koristimo tablete ili injekcije u ovisnosti od toga koliko jajnih ćelija želimo proizvesti i za koji tretman želimo koristiti stimulaciju ovulacije, pa tako npr. možemo koristiti za tempiranje spolnog odnosa, za inseminaciju ili za postupke vantjelesne oplodnje.