Zavod za humanu reprodukciju „Dr Balić“ u korak sa evropskim centrima

Prof. Dr. Devleta Balić je od 9. do 11. novembra u Lisabonu učestvovala na sastanku Evropskog IVF monitoring programa (EIM) kao predstavnik Federacije Bosne i Hercegovine.  Ovo tijelo koje radi u sklopu ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embriology) a  osnovano je  sa ciljem da sakuplja, analizira i prezentira podatke o postupcima medicinski potpomognute oplodnje kao i da  prati  ishode trudnoća nastalih iz  tih postupaka.

Zavod za humanu reprodukciju „Dr Balić“ se na ovaj pridružio drugim evropskim centrima za liječenje neplodnosti koje svoje podatke referišu u ovaj registar čime se značajno unapređuje kvalitet rada.