Urođene anomalije oblika materice mogu biti uzrokom neplodnosti, spontanih pobačaja, prijevremenih porodaja, bolnih menstruacija.
Histeroskopskim operacijama se koriguju anomalije a šupljina materice dovodi u normalan oblik.

Šupljina materice u obliku slova “ T” ili “ T shaped uterus” je jedna od mogućih anomalija. Na slici je prikazan oblik “ šupljine materice prije i poslije operativnog zahvata. Na ovaj način povećavamo šanse za uspjeh u postupcims liječenja neplodnosti