VIP USLUGE (usluge sa posebnim zahtjevima pacijenata)
Ginekološke i obstetričke usluge
Kompletan ginekološki pregled sa PAPA testom
150KM
(Razgovor, bimanualni ginekološki pregled, UZ pregled: 2D, 3D/4D, kolor dopler; mišljenje i preporuka za liječenje, PAPA test).
Redovni godišnji pregled + PA-PA za pacijente Zavoda unutar godine dana
120KM
Ginekološki pregled
60KM
(bimanualni ginekološki pregled, mišljenje i preporuka za liječenje)
Kontrolni ginekološki pregled
30KM
(pregled dogovoren na prethodnom ginekološkom pregledu unutar 30 dana od prethodnog pregleda)
Konsultacija u vezi tumačenja nalaza nakon prethodnog pregleda
30KM
Kompletan pregled trudnice koja nije pacijent Zavoda za humanu reprodukciju “Dr Balić”
150KM
(opšti i klinički pregled, UZ pregled: 2D, 3D/4D, kolor dopler; pregled nalaza preporuka i mišljenje)
Kompletan pregled trudnice – redovna kontrola
100KM
(opšti i klinički pregled, UZ pregled: 2D, 3D/4D, kolor dopler; pregled nalaza preporuka i mišljenje)
Ekspertno mišljenje
50KM
(uvid u medicinsku dokumemntaciju, razgovor sa pacijentom i preporuka za dalji tretman)
PA-PA test
60KM
(sa tumačenjem i mišljenjem)
VIP pregledi
od 250KM
(izbor doktora, termina i usluge), *Pregledi nedeljom i praznikom i izvan radnog vremena +20%
Ultrazvučni pregledi
Kontrolni ultrazvučni pregled
30KM
Fetalni skrining u XIII/XIV nedelji-morfoloski pregled embriona sa pregledom markera na hromozomske greske i misljenje o potrebi dodatnih testiranja
200KM
(vaginalni i abdominalni pregled vitalnih organa, ekstremiteta, zadebljanje na vratu i drugi pokazatelji za genetske grečke ploda)
Ekspertni ultrazvučni pregled u drugom tromjesečju “organ screening” (3D/4D/5D)
300KM
(cervikometrija, opšti morfoločki pregled ploda , pregled fetalnog srca i mozga, procjena fetalnog rasta i fetalne dinamike, zapis na CD)
Kolor dopler ultrazvučni pregled
150KM
Detaljno
Ultrazvuk dojki
60KM
Detaljno
3D/4D ginekološki – 3d histerografija
150KM
(VCI, omni view, rendering, VOCAL, AVC)
Denzitometrija
(ultrazvučno mjerenje gustine kosti)
50KM
Detaljno
Procjena starosti jajnika - AFC (mjerenje volumena jajnika, broja folikula, procjena ovarijske rezerve)
100KM
Endokrinologija
Specijalistički pregled interniste endokrinologa
70KM
Ultrazvučni pregled štitne žlijezde i vrata
60KM
Pregled anesteziologa i mišljenje vezano za planirani operativni zahvat (pregled nalaza, fizikalni pregled, preporuke o pripremi za operatni zahvat)
Konsultacija endokrinologa vezano za nalaze
50KM
Kontrolni pregled endokrinologa (unutar dva mjeseca od prethodnog pregleda)
40KM
Pregled anesteziologa i mišljenje vezano za planirani operativni zahvat
60KM u gin operacije
(pregled nalaza, fizikalni pregled, preporuke o pripremi za operatni zahvat)
Dijagnostika i liječenje neplodnosti
Ginekološki pregled vezan za neplodnost
200KM
(Razgovor sa parom, opšti pregled, bimanuelni pregled, UZ pregled: 2D, 3D/4D, kolor dopler; mišljenje i preporuka za liječenje) Prof. dr Devleta Balić ili Prof dr Adem Balić
Spermogram
60KM
Konsultacija sa parom u vezi neplodnosti
50KM
(razgovor sa parom, pregled i analiza nalaza, mišljenje i preporuka za dalji tretman - 15 min.)
Dijagnostička punkcija testisa
500KM
MicroTESE sa zamrzavanjem tkiva testisa sa patohitoloskim nalazom
3500KM
SonoHSG (ispitivanje prohodnosti jajovoda)
400KM
Vantjelesna oplodnja (IVF/ICSI) bez lijekova
4800KM
Folikulometrija
80KM
Inseminacija
700KM
(prvi pregled, plan stimulacije, on line konsultacije, spermogram, obrada i bonifikacija sjemena, određivanje ovulacije i inseminacija)
Embriotransfer odmrznutih embrija koji uključuje pregkede neophodne za određivanje termina embriotransfera.
1800KM
Ginekološke operacije
Histeroskopija dijagnostička
800KM
Detaljno
Operativna histeroskopija (polip, miom, septum)
1500-1800 KM
Transvaginalna hidrolaparoskopija
2800KM
Detaljno
Kriokauterizacija (zamrzavanje) grlića
200KM
Kriokauterizacija (zamrzavanje) genitalnih bradavica
300KM
(Kompletno liječenje - više tretmana)
Letz konizacija
1100KM
PRP
590KM
(Platelet Reach Plasma metoda)
Eksplorativna kiretaža, biopsija, polipektomija
400KM
Insercija spirale
200KM
(ginekoločki i ultrazvučni pregled, insercija spirale, u cijenu uključena standardna spirala)
Ekstrakcija spirale (jednostavna)
50KM
Laboratorijske usluge
Kompletan hormonski status sa AMH
150KM
(AMH, FSH, LH, PRL, estradiol, progesteron, testosteron, TSH, T3 T4)
TORCH
180KM
Kompletan hormonski status
110KM
(FSH, LH, PRL, estradiol, progesteron, testosteron, TSH, T3 T4)
HIV 1+2 Ag-At, HbsAG, HCV, VDRL
80KM
Hormonski status žene
80KM
(FSH, LH, PRL, estradiol, progesteron, testosteron)
Vaginalni i cervikalni bris
35KM
AntiMilerov hormon - AMH
50KM
Bris na Chlamidiu
20KM
Hormoni štitne žlijezde
35KM
TSH, T3, T4
Bris na Ureaplasmu i Mycoplasmu
35KM
Hormonski status za muškarce
50KM
(FSH, LH, PRL, testoteron)
Bris na HPV
110KM
Spermokultura
15KM
Kariotip iz periferne krvi
160KM
Krvna grupa RhD
30KM
Rh antitijela
30KM
Patohistološki nalaz
100KM
Test 4 gena na trombofiliju
180KM
Double test, Triple test, Quadriple test
100KM
Antifosfolipidna antitijela (IgG-IgM)
45KM
KS, urea, kreatinin, bilirubin ŠUK, transaminaze, holesterol
20KM
Antikardiolipinska antitijela (IgG -IgM)
45KM
KS, urin, ŠUK, željezo
15KM
Testovi probira u trudnoći
Double, triple ili quadriple test
100KM
QUALIFIED
od 956KM
(Plus, Karyo plus, Completa puls, Full risk)
NIFTY
od 900KM
(Basic, Standard, Plus)
Familia Test
od 1040KM
(Basic, Basic plus, Complete, Premium, Superior)
NATIVA
od 1100KM
(CE-IVD, Plus, NEXT)
NATIVA carrier screening test
1600KM
(genetska analiza kod ponavljanih pobačaja)